Klanten

Wij voelen ons het beste thuis bij:
• de zorg- en welzijnssector;
• de (lagere) overheden;
• non profit/not for profit organisaties, NGO’s en belangenverenigingen;

Hierbij een greep uit onze eerder vervulde opdrachten

Strategisch/tactisch en operationeel niveau binnen gemeentelijke instelling:
Evaluatie van en advies over herinrichting informatiesysteem;
• Optimalisering van de interne communicatie.

Strategisch en tactisch niveau van twee zorg- en dienstverlenende organisaties:

• Begeleiding interne communicatieproces;
• advies en begeleiding bij opstarten van een integraal zorgteam in de wijk.

Tactisch niveau sector Jeugdhulpverlening:

• Interim management sector dagbehandeling.

Strategisch en tactisch niveau binnen sector gezondheidszorg:

• Adviestraject optimalisering interne communicatie in relatie tot de implementatie van een beleidsplan;
• interimmanagement;
• coaching management;
• begeleiding herstructurering.

Midden- en hoger kader NGO’s:

• Mediatraining;
• persvoorlichting.

Strategisch niveau binnen Belangenverenigingen;

• Ontwikkelen van een mediabeleid en schrijven van een persplan.

Divisieniveau Belangenorganisaties:

• Interim persvoorlichting.

Tactisch en strategisch niveau welzijn – en gezondheidszorg;

• Diverse Coachingstrajecten;
• Strategisch communicatieadvies.

Meer weten over werkzaamheden?

Neem voor meer informatie contact met ons, wij kunnen u vrijblijvend meer vertellen over onze specifieke management, communicatie of training/coaching oplossingen.
Neem contact op
Onze opdrachtgevers
ABP
Abvakabo
FNV
Acute Zorg Euregio
Dienst Gemeentelijke Verpleeg & Verzorgingshuizen
Dir. Betuwelijn
FNV Bondgenoten
FNV vakcentrale
Friese Milieu Federatie
Gemeente Emmen
Gemeente Haren
Gemeente Noordenveld
Gemeente Purmerend
Gemeente Westland
Gemeente Zoetermeer
GGZ Nederland
Greenpeace
Klimaatbureau
Laurens / KVV
Media Academie
Medisch Spectrum Twente
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Nintendo
NZR
Oxfam Novib
Provincie Utrecht
Rijksuniversiteit Groningen / Ubbo Emmius Fonds
Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO)
Stichting Woord en Daad
TNT
Triviant
Veiligheidsregio Groningen
Veiligheidsregio Limburg Noord
Vereniging Humanitas